Žmogui

Bio kompensatorius žmogui veikia informacijos perkėlimo principu ir yra skirtas spręsti įvairias ekologines užduotis, didinti įvairių sistemų – žmonių, automobilių, gyvenamųjų vietų, elektrotechninių įrenginių – sąveikos efektyvumą. Naikinant informacinius nešvarumus ir gerinant informacinius mainus normalizuojamas daugelio organizmo sistemų darbas, gerėja priimamų sprendimų kokybė (mažėja klaidų tikimybė), didėja adaptyvumas greitai besikeičiančiam Pasauliui.

Jeigu žmogus gyvena taikoje su Pasauliu, tai jis yra sėkmingas, sveikas ir laimingas. Sėkmė – tai būsena, kai vidinis žmogaus laikas ir kvantinė struktūra suderinti su jo aplinka (daiktais ir žmonėmis), ir jis atsiduria tokiose situacijose, kurios jam yra reikalingos. Tačiau jeigu žmogaus laikas ir struktūra nesuderinti su Pasauliu, tai asmuo nuolat jaučia įtampą, stresą, nustoja teisingai priimti informaciją, daro klaidas.

Energetikos būklę galima įvertinti GDV įranga – kamera, kuri veikia Kirliano efekto, matuojančio žmogaus švytėjimą, principu. Žmogaus energetika yra tiesiogiai susijusi su švytėjimo kokybe (intensyvumu, ryškumu, vientisumu) ir atitinkamai –  gyvenimo kokybe. Silpna energetika atrodo kaip nevientisa aura su daugeliu skylių ir mažu švytėjimo plotu. Bio kompensatorius žmogui gerina visus švytėjimo rodiklius. Kuo geresnis švytėjimas, tuo aukštesnis energetinis potencialas ir tuo geresnis darbingumas, nuotaika, savijauta, atsparumas stresui.

Pavyzdžiui, paveikslėliuose pateiktos tipinės žmogaus auros kirlianogramos, iki ir po adapterio naudojimo:

Bio kompensatorius žmogui

Matomas žymus auros pagerėjimas (švytėjimo plotas padidėjo dukart). Šis švytėjimas aplink kūną apibūdina mūsų sąveikos su aplinka kokybę, nes atspindi žmogaus kvantinę struktūrą.

Kuo švytėjimas ryškesnis ir labiau vientisas, tuo geresnė sąveika, tuo aukštesnė organizmo energetika, geresnė gyvenimo kokybė.

Visų sisteminių adapterių viduje yra specialios struktūros, padarytos ant įvairių laikmenų (plonų plėvelių).

Veikimo principas – objektų kvantinių struktūrų tarpusavio suderinimas, leidžiantis optimizuoti jų sąveiką. Šalinami erdvės-laiko nevientisumai, kurie trukdo informacijos mainams. Žinomų mokslininkų darbuose (Prigožin, Chaken, Pentrose) parodyta, kad visų saviorganizuojančių procesų pagrindą sudaro informacinė sąveika, kad netgi molekulės susidurdamos apsikeičia ne tik energija, bet ir informacija. Naudodami vidinę sistemų energiją, sisteminiai adapteriai šalina struktūrinius informacinius trūkumus, leisdami optimizuoti visus procesus, vykstančius šiose sistemose.

Pagrindinis Bio kompensatorius žmogui naudojimo efektas – normalizacija. Tai reiškia, kad šie įrenginiai nesistengia pakreipti sistemos kokia nors nustatyta linkme. Šalinant informacinius trūkumus, pačios sistemos artėja prie savo normos visais parametrais. Tuo atveju, kai kuris nors rodiklis buvo aukščiau normos, tai jis mažėja, o jeigu žemiau – kyla iki normos. Normos sąvoka yra kiekvienos sistemos charakteristika, todėl mūsų adapteriais neįmanoma pabloginti sistemos. Jeigu ji yra normoje, niekas nevyksta.

Priklausomybė nuo Bio kompensatoriaus žmogui neatsiranda. Jie patys skatina vienokių ar kitokių priklausomybių – nuo alkoholio, kompiuterio, tabako – mažėjimą.

Tačiau prie gaminio galima priprasti, kaip žmogus įpranta gerti gerą vandenį arba kvėpuoti grynu oru.

Nėra vartojimo trukmės apribojimų. Viskas priklauso nuo individualaus jautrumo ir poreikio. Galima naudotis nuolat, galima kartais.

Patogeninio poveikio biokompensatorius skirtas gyvenimo kokybės gerinimui, didinant energetiką ir atkuriant žmogaus vientisumą.

Stiprėja žmogaus adaptaciniai gebėjimai, atkuriant jo informacinius ryšius, lengvėja konflikto ir įtampos veiksniai. Poveikis yra daugiapusis ir visa apimantis, pastebimas sveikatinimo poveikis visoms gyvybiškai svarbioms organizmo sistemoms, veikiant vadinamąjį „išgyjimo centrą“ minimą Rytų tradicinėje medicinoje.

Organizmas nustoja švaistyti išteklius šalutinės, jam nereikalingos informacijos apdorojimui ir niekaip į ją nereaguoja. Sutaupyti ištekliai naudojami organizmo energetinei sistemai atkurti.

Gerina visus švytėjimo rodiklius. Daugelis žmonių jaučia šią šviesą. Jie jaučia diskomfortą, bendraudami su žmonėmis, kurių švytėjimo lygis yra žemas. Tuomet, kai žmonės su geru švytėjimu yra patrauklūs, jie tampa pastebimi, į juos kreipiamas dėmesys. Sąvoka „šviesūs žmonės“ yra visai ne metafora, o realūs žmonės, turintys aukštą švytėjimo lygį (energetiką), su kuriais lengva ir jauku.

Prislėgtų organizmo sistemų normalizacija.

Įvairiuose laboratorinių tyrimų centruose atlikti bandymai patvirtino, kad pagrindinis naudojimo efektas – prislėgtų organizmo sistemų (imuninės, endokrininės, širdies ir kraujagyslių, ir kitų) normalizacija. Jis pasireiškia tuo, kad jeigu kontroliuojamas parametras yra žemiau normos, tai jis didėja, o jeigu aukščiau, tai mažėja. Tai reiškia, kad visos organizmo sistemos pamažu ima artėti link normos. Pradinėms reikšmėms esant normoje, niekas nevyksta, todėl įrenginys negali pakenkti organizmui ir neturi neigiamo šalutinio poveikio. Tačiau reikia pastebėti, kad įrenginys nėra vaistas ir nepakeičia gydytojo paskirto gydymo. Nuima slėgimą, kuris dar nepadarė nepataisomų fizinių organizmo pakitimų. Naudojimas su bet kuria terapija padės greičiau pasveikti.

Psichologinio stabilumo sustiprinimas.

Atkuriant informacinius ryšius žmogus gauna pilnesnę informaciją iš supančio Pasaulio. Stiprėja intuicija, gerėja priimamų sprendimų kokybė. Žmogus atranda savyje naujas savybes, kurios anksčiau nebuvo naudojamos, bet visada egzistavo kaip slapti gebėjimai.

Sąveikų suma atveria gyvenimo pilnatvę, užpildydama gyvenimą nauju turiniu, naujais ryšiais ir pažintimis. Realizuojant sudėtingas ryšių sistemas, anksčiau neįmanomi įvykiai tampa įmanomais. Tokios ryšių sistemos vystymasis vyksta palaipsniui ir nesustabdomai, pasireikšdamas netikėtos sėkmės ir sutapimo įvykiais. Sutapimai tampa įprasti, sudarydami pasiekiamos realybės foną.

Kitais žodžiais tariant, darbuose ir santykiuose atsiranda sėkmė bei gerėja sveikata.

Vidinių ryšių vientisumo užtikrinimas leidžia teisingai planuoti ir realizuoti savo veiksmus erdvėje, pasąmoningai vengiant vietų, kuriose galimos katastrofos arba nelaimės. Gyvybingumo saugumo didinimas vyksta mažinant nelaimingų atsitikimų ir katastrofų tikimybę.

Supratimo barjerų šalinimas.

Vienas ryškiausių ir dažnai pastebimų naudojimo efektų yra žmonių tarpusavio supratimo gerinimas. Daugėja geranoriškumo, mažėja agresijos lygis.

Įrenginio  naudojimo būdai

  • Energetikos ir organizmo sistemų atkūrimas

Nešiotis įrenginį reikia prie kūno (pavyzdžiui, kišenėje arba kaip medalioną), o nakčiai galima padėti po pagalve. Tuo pačiu jūs valote savo erdvę. Energetika ir organizmo sistemos ims atsikurti, pasireikšdamos savijautos pagerėjimu, darbingumo padidėjimu. Peršalimai taps retenybe.

Norėdami greičiau pasveikti, pritvirtinkite įrenginį probleminėje zonoje. Gydytojo paskirtas gydymo procesas pagreitės, skausmas sumažės.

Jeigu pasidarysite kraujo tyrimus, tai pamatysite teigiamus pokyčius.

Ypač svarbu naudoti įrenginį dirbantiems su įvairia elektrotechnine įranga (kompiuteriais, radiotelefonais ir pan.) tai padės kompensuoti jų neigiamą poveikį.

  • Geriamo vandens valymas

Veikia beveik visus parametrus, kurie apibūdina organoleptines geriamo vandens savybes, mikrobų skaičių, netgi cheminę vandens sudėtį, bet labiausiai keičia vandens informacinę struktūrą. Vandens aktyvizacijai įrenginys dedamas po indu su vandeniu etikete į viršų 20-30 minučių. Tokį vandenį galima gerti neribotais kiekiais, ruošti maistą, laistyti gėles, girdyti gyvūnus, maudytis. Vanduo energetiškai teigiamai veikia visą organizmą. Tuo pat metu vyksta ir organizmo valymas.

  • Geopatogeninių zonų veikimo kompensacija

Padėkite įrenginį į atrastos geopatogeninės zonos centrą. Įrenginys kompensuoja jos poveikį 1-1,5 m spinduliu.

  • Augalų apsauga

Padėkite įrenginį po vazonu su augalu etikete į viršų. Po kelių dienių pamatysite, kad augalas sustiprės, pradės greičiau augti. Toks augalas gerina jūsų namų aurą, sukuria ypatingą jaukumo atmosferą.

Kaip veikia šis įrenginys?

Šis įrenginys neturi nei maitinimo šaltinio, nei kokių nors žinomų fizinių laukų. Jo darbas remiasi naujausiais fizikos atradimais – erdvės-laiko struktūros informaciniu valdymu. Bet kuris objektas yra buvimo terpėje – erdvėje ir laike ir turi savo struktūrą. Tačiau erdvė-laikas yra nevienalyčiai, taip pat turi struktūrą. Šios struktūros sąveikauja, keičiasi informacija. Tačiau yra ir kitos struktūros, užteršiančiosios. Jas galima pavadinti trukdžiais, nes jos gali iškreipti informacinius mainus, sukeldamos vykstančių procesų trukdžius.

Šis sisteminis adapteris sukonstruotas kaip Mebiusinio projektinio toro (F-toro) tipo patologinė struktūra su laikui nepavaldžia charakteristika. Jis leidžia naikinti monadinių praeities – dabarties – ateities ryšių trūkumus. Formuodamas ateitį kaip užduočių sistemą, adapteris leidžia kurti naujus ryšius tarp praeities ir ateities, kad būtų sudarytos sąlygos keisti judėjimo link numatytos ateities erdvės-laiko trajektoriją.

Tai iš esmės stiprinimo-fokusavimo prietaisas, paskirstantis erdvės-laiko pėdsaką organizme ir skaidantis trūkumų pasekmes kaip objekto neharmoningo gyvenimo klaidą. Objekto erdvinės-laiko charakteristikos tampa vientisesnės.

Labai dažnai yra neįmanoma pasiekti numatyto tikslo arba įgyvendinti svajonės dėl to, kad praeityje nebuvo sukurtos būtinos struktūros. Tai ne klaida, o trajektorijos pakeitimas. Kaip neįmanoma staiga pasukti laivo jūroje, taip ir gyvenimo trajektorija negali staiga pasikeisti. Reikia, kad prisikauptų laiko, kad galėtų pasireikšti įrenginio padarytos struktūros.

Kuo šis įrenginys skiriasi nuo kitų?

Šiu metu rinkoje yra daug gaminių, veikiančių panašiais fizikos principais. Vartotojo – ne specialisto akimis visi jie yra vienodi. Tačiau šis gaminys turi ideologinių išskirtinumų.

Tarp rinkoje esančių įrenginių galima išskirti dvi ideologijas.

  • Pirmoji – apsauga. Manoma, kad esama neigiamų faktorių, nuo kurių reikalinga apsauga. Struktūriniame-informaciniame sąveikos lygyje tokia užduotis sprendžiama uždarant kanalą, per kurį teka nepalanki struktūrinė informacija (analogija daiktinei apsaugai, kuriai naudojami įvairūs čiaupai, filtrai, atšvaitai, kliūtys, skafandrai ir pan.). Trumpu laiko tarpu ši strategija pasiteisina, ypač jeigu neigiamas faktorius veikia aktyviai. Neigiamo poveikio kanalo uždarymas gali akivaizdžiai padėti žmogui. Tai rodo daugelio tyrimų rezultatai, kuriuos pateikia šių įrengimų kūrėjai. Tačiau uždarytais kanalais be neigiamo poveikio gali tekėti ir žmogui naudinga informacija, būtina teisingiems sprendimams priimti. Ji taip pat užkertama, todėl blogėja organizmo adaptacinės galimybės. Todėl naudoti tokius apsaugos įrenginius ilgą laiką nepatartina.
  • Kita ideologija – harmonizacijos ideologija. Kūrėjai įdeda į savo įrenginių struktūrą harmonijos dėsnius, kurių neturi (kūrėjų nuomone) tų įrenginių vartotojai, ir kurie „galbūt“ vartotojams yra naudingi. Iš tikrųjų žmonės naudoja gamtinius harmonizatorius: akmenis, medžius, metalus. Daugelis žino apie akmenų naudingą poveikį. Tačiau ši ideologija, nors ir labai patraukli, turi daug trūkumų. Pirmiausiai, kūrėjai gali klysti dėl įdedamo harmonijos dėsnio naudingumo. Antra, pasaulis, kuriame gyvename, nuolat keičiasi ir žmogus turi keistis pagal Pasaulį. Todėl harmonizatoriai taip pat turi keistis. Akmenys  turi būti skirtingi įvairiomis „Mėnulio paromis“, skirtingi medžiai naudojami įvairiose būsenose ir priklausomai nuo gimimo datos. Harmonizatorius kaip kamertonas, suderina žmogų įvairioms „melodijoms“. Jeigu „melodija“ nuolat viena, tai visąlaik reikia dainuoti vis tą pačią dainą. Tačiau naujuoju laiku yra naujos dainos.

Įrenginys realizuoja normalizacijos ideologiją. Kiekvienas objektas turi savo struktūrą, kuri lemia to objekto sąveikos su kitais būdą. Žmogaus struktūra – sudėtingiausia. Aišku, šioje struktūroje yra viskas, kad žmogus būtų sveikas ir laimingas. Ir tai yra norma. Tačiau daugelis aplinkos faktorių trukdo šiai struktūrai pasireikšti. Realybėje yra didelis skirtumas tarp normos ir to, kas egzistuoja. Įvairių faktorių poveikis sutrikdo informacinius kanalus ir iškreipia informaciją, kurią gauna žmogus. Daugelis mokslininkų mano, kad žmogaus aura ir yra jo informacinių sistemų dalinė išraiška, leidžianti informacijai patekti į organizmą, arba atiduoti ją aplinkai. „Skylės“ auroje liudija apie šios informacinės sistemos darbo sutrikimus (informacinių kanalų sutrikimas). Organizmas nuolat stengiasi atkurti tų kanalų darba, išvalyti aurą. Tačiau, esant šiurkščiai aplinkai, kurią daugeliu atžvilgių žmogus pats sukūrė, organizmas nebepajėgia susidoroti su atsikūrimo užduotimi ir dažnai veltui eikvoja energiją.

Organizmui lengviau atkurti informacinius kanalus. Ji neneša jokių papildomų struktūrų į organizmą. Pagrindinis poveikis – žmogaus struktūros suderinimas su išorės struktūromis, struktūrų konflikto panaikinimas. Tuo metu organizmo energetika nesikeičia, įrenginys nesuteikia papildomos išorinės energijos. Savaime energijos pakankamai turi kiekvienas žmogus, o įrenginys atkuria ryšio kanalus energijos pralaidumui, žmogus lengviau priima jam tinkamą energiją iš natūralių šaltinių.

Stabdomas energijos praradimas. Pavyzdžiui – purvina lemputė: jeigu ją nuvalysime, tai iš jos sklis daugiau šviesos. O kiek energijos buvo lemputėje, tiek ir liko. Taip ir žmoguje įrenginys atstato energetiką, mažindamas neefektyvų naudojimą. Mažėja organizmo energijos sąnaudos savo informacinės sistemos atkūrimui. Pastebimas normalizacijos efektas. Esmė ta, kad jeigu matuojame kokius nors organizmo parametrus (endokrininės, imuninės arba kitos sistemos parametrus), tai matome, kad jeigu parametras yra žemiau normos, tai jis didėja, o jeigu aukščiau normos, tai mažėja.

Normalizacijos efekto pasireiškimas leidžia kalbėti apie principo „nepakenk“ realizaciją. Iš tikrųjų, jeigu judame link normos, o virš normos – nebe, tai jokios žalos įrenginys padaryti negali. Jeigu parametrai yra normoje, tai niekas nevyksta, o jeigu ne, tai judama link normos, nors skirtingais atvejais skirtingai.

Vyksta žmogaus informacinių kanalų atsikūrimas, didėja organizmo adaptacinės galimybės, jo atsparumas nepalankiems faktoriams.