Harmonizatoriai

Harmonizatoriai – sprendimas įžvalgioms, maksimalistiškoms asmenybėms, organizacijoms. 

Plačiai vertinant būties kokybę ir aplinkas, „nenumatytus“ įvykius, procesus, rezultatus.

„Ezoterinėms“ mokslo sritims pašventusių savo gyvenimą kūrėjų – mokslininkų išradimų įgyvendinimas mūsų sąlygomis. Ne su visais viltingai žadamais rezultatais besąlygiškai sutinkame, tačiau, apstu smagių pavyzdžių, pritaikant šiuos sprendimus integraliai, išvengiant įtaigos poveikio. Kiekvieno sprendimo atveju turime sukaupę stebėsenos klodus.

Tik oficialiu mokslu (“suvaldytinai daugumai”) tikint – tai keisti dalykai, primenantys iliuziją, sukčiavimą, arba, kulto pasekėjų skelbiamus stebuklus.
Mūsų požiūris nuosaikus, atliekame bandymus ir matavimus, grįstus pripažinta, kai kuriose privačiose Lietuvos medicinos įstaigose ir užsienio žinybiniuose padaliniuose naudojama įranga.

Siūlome saugias „pasyvines“ priemones (sąlyginai panašus pavyzdys – savaime t i k tam tikro diapazono signalus stiprinanti pasyvinė antena automobilyje),

tačiau, ekstremalams (o tai kai gali būti ir profesijos pasekmė), norintiems ryškesnių rezultatų – kai kuriais atvejais reikalinga ir “aktyvinės” įrangos paveika.

Kadaise ir kvantų fizikos narsios prielaidos oficialiai atrodė visiškai neįtikėtinai.
Šiame tūkstantmetyje atsivėrus naujoms galimybėms – daug kas anksčiau laikyta mistika tapo bent iš dalies paaiškinama, o, kai kurie atradimai, priešingi susiformavusioms normoms visgi neviešinami vengiant chaoso.

Pateikdami Jūsų dėmesiui keletą tipinių sprendimų siūlome praktinį išbandymą – stebint apibrėžtu laiku ir sąlygomis.