Veidrodžiams

Ar Jums teko pajusti kito žmogaus žvilgsnį, arba, pastebėjote, jog Jūsų žvilgsnis juntamas arba nejuntamas? O kokie pojūčiai stebint save ar kitką per skirtingus atspindinčius paviršius?…Ar iš senovės mistifikuojamas veidrodžio reikšmingumas – pramanas?Bio kompensatorius

Bio kompensatorius

Įrenginys veikia bangų fronto pakeitimo efektu kaip žmogaus erdvinės-laiko struktūros trūkumų šalintojas. Veidrodis su šiuo įrenginiu visa savo galia – ne kiekvienam, bet, gali būti naudojamas ir kaip kasdienės apyvokos daiktas. Šią savybę galima suteikti kai kuriems įprastiems veidrodžiams.

Kai žmogus žiūri į veidrodį, tai tarp jo ir veidrodžio atsiranda nematoma holograma, kuri atspindi jo vidinę, jam būdingą, idealią struktūrą. Ši holograma tampa tuo idealiuoju kamertonu, kuris suderina tą žmogų ir atkuria jo vientisumą.

Kadangi žmogus yra ne tik erdvinis, bet ir laiko (kažkada gimė ir dar gyvens) objektas, tai atsikuria jo laiko ryšių vientisumas. Atsiranda galimybė taisyti ir valdyti laiko procesus, o ne sekti iš anksto nulemtu gyvenimo keliu. Taigi, galima išvengti nulemtų dalykų, sąvokų – „lemtis“ arba „karma“.

Pastebimas biologinių audinių būklės, protinės veiklos pagerėjimas. Tai pastebima dėl lengvo liftingo efekto naudojant veidrodį. Nuosavas veidas pradeda daug labiau patikti.

Pradeda rastis ir pildytis tikrieji norai, t.y. norai, atspindintys tikrąjį to žmogaus aš, o ne primesti aplinkos. Pamatyti šio veidrodžio efektą galima ir įrangos pagalba, pavyzdžiui, dujų iškrovos vizualizacijos kamera.

Kaip veidrodis veikia?

Pripratome, kad laikas visada eina į priekį. Tačiau bangų judėjimui situacija skiriasi: šviesos bangas galima „atsukti laike“ ir priversti jas skleistis anksčiau praeita trajektorija, tik „atbulai“.

Veidrodis yra bioenergijos kaupimo šaltinis, generuojantis laiką, gebantis materialiai įkūnyti.

Vaizdinio įkūnijimo materializacija, sukuriama Veidrodyje, vyksta tokiu būdu: Veidrodžio realybėje susidaro holograminis vaizdas, susikuriantis ant objekto bioplazminių charakteristikų, kurios sudaro jame laiko, plazmos generaciją ir užpildo sudaromą „vaizdinį“ tuo energijos spektru, tai būtina norint fokusuotis, kad būtų sukurtas gyvenime norimas objektas. Laiką galima formuoti, keisti, pildyti ir struktūruoti jo virtimo zonas. Sąveikoje su objekto gyvenimo laiku, veidrodis tampa bendrumo su objekto gyvenimu formavimo laikmena. Jis fokusuoja žmogaus gyvybinės šviesos spindulį į gyvenimo šviesos medžio šerdies atraminės ašies tašką, skatindamas žmogaus energetinės struktūros ryšių su gyvenimo medžio šaknimis atkūrimą, inicijuodamas superlaidumo režimą. Realybėje tai atrodo kaip išvaizdos keitimas – priimama iliuzija tampa realybe ir realybė savo pozityviomis savybėmis žymiai pralenkia iliuziją, t.y. veidrodis yra ne tik transformatorius, bet ir korektorius.

Veidrodis užtikrina poveikį laikui, atsukdamas atgal individualų ląstelių mechanizmą, t.y. sustabdo laiką „amžino pavasario“ etape. Įsijungia organizmo struktūros jaunėjimo mechanizmai, atkuriamas fizinio kūno bio-pluoštų struktūros elastingumas, sustiprėja jos gynybinės funkcijos.

„Izidės veidrodis“ – ne legenda. Panagrinėjusiam nuodugniau šią kvantinės fizikos sritį bent asmeninės patirties plotmėje Veidrodis suteikia nematerialią, bet sanklodą laike veikiančią galimybę keliauti į praeitį, į ateitį, siekiant pakeisti ir įgyvendinti įvykių planą toje atkarpoje, kuri atveria naujus esminius lemtingus įvykius, nuo kurių priklauso objekto gyvenimas. Veidrodis šiuo atveju veikia kaip stiprintuvas, „jėgos objektas“, sustiprinantis objekto galimybes.

Idant norimo dalyko materializacija įjungtų norų pildymo laiko formuotoją, būtina generuoti objekto meilės, fantazijos apraiškų ir ketinimų plazmą. Būtina kurti ir saugoti norimą būklę veikiant laiką, o ne paklūstant laiko valiai.

Įsivaizduokite sportininkę, kuri stovi ant tramplino, ruošiasi šuoliui į vandenį. Trumpas įsibėgėjimas, skrydis… tačiau dėl nedidelės techninės klaidos kūnas panyra į vandenį netinkamu kampu, sukeldamas purslų fontaną ir bangas, nuvilnijančias nuo panėrimo vietos. Kaip būtų šaunu atsukti laiką atgal, kad būtų ištaisyta klaida, ir gautas aukščiausias įvertinimas. Visi purslai subėga atgal, bangos grįžta į panėrimo vietą, vanduo, „gimdydamas iš putos“, išmeta liauną kūną tiesiai ant tramplino ir vandens paviršius sustingsta pirminiame glotnume. Deja! Nors tokį reginį dažnai galime matyti kine arba per televizorių, laiko tėkmės atsukimas laike prieštarauja ir mūsų kasdienei patirčiai, ir antrajam termodinamikos dėsniui (teigiančiam, kad sistema artėja prie entropijos maksimumo).

Tačiau nepaisant visko, toks paveikslas yra realus įvykio pasekmingumo korekcijos prasme. Tai įmanoma dėl nuostabios šviesos spindulių, kurie nuo seno žinomi optikoje, eigos atsukimo savybės. Bet kuriam šviesos pluoštui su laisva spindulių struktūra egzistuoja „atsuktas laike“ pluoštas, kurio spinduliai turi tas pačias trajektorijas, bet keliauja atvirkščia kryptimi, tarsi kino juostą suktume atgal. Bangų judėjimo atkūrimo sėkmė nulemta ypatingu situacijos supaprastinimu: kvantinio-mechaninio ir šiluminio atomų ir elektronų, kurie atspindi ir užlaužia šviesą, judėjimo visai nebūtina atsukinėti. Praktiniais tikslais visiškai užtenka atsukti makroskopinių parametrų, aprašančių didelio dalelių kiekio judėjimą, eigą laike.

Atsuktų pluoštų egzistavimas leidžia daryti reikšmingas išvadas. Grįžtamumo savybė reiškia, kad galima sukurti „antipakeičiamą“ pluoštą, kuris tampa idealus praėjęs per nevientisumus priešinga kryptimi.

Stochastinis objekto erdvės ir laiko charakteristikų pasiskirstymas keičiasi veikiant laiko nevientisumui. Zonalinė sintezė išskiria dvi posistemes: užpildymo posistemę ir pasikeitimo posistemę.

Siekiant pakeisti laiką, ant atspindėjimo juostos uždedama laikų sąveikos struktūra, kuri sujungia visas žinomas laiko charakteristikas. Veiksmas detalizuojamas ir daug kartų sustiprinamas, pasunkinamas. Tokiu būdu suvaidinami visi įmanomi įvykių scenarijai ir išrenkamas minimaksinis, nukreiptas į greičiausią projekto realizaciją. Tuo pat metu automatiškai suderinami laikai… I. ZELDOVIČ, V.V. ŠKUNOV, mokslininkai, nusipelnę kvantinės fizikos raidai ir šioje sityje.